Gemeente Dalfsen
< Terug naar lijst

Lid bezwaarschriftencommissie

Solliciteren

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe lid voor de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, tijdelijk voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar.

Hoe werkt het in Dalfsen?  

In veel gevallen gaan wij eerst met de bezwaarmaker(s) in overleg over het bestreden besluit en de bezwaren. Pas als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. 
Wil je meer lezen over onze organisatie? Ga dan naar www.dalfsen.nl

Onze bezwaarschriftencommissie werkt onafhankelijk. De commissie bestaat uit één voorzitter en vier leden. Bij verhindering van de voorzitter neemt één van de leden, als plv. voorzitter, waar. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden rouleren. De commissie vergadert gemiddeld één keer per maand op een dinsdagmiddag. De agenda wordt bepaald door het actuele aanbod van zaken. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Dalfsen. Stukken voor hoorzittingen worden enkel digitaal aangeboden. Van leden wordt verwacht over een eigen device te beschikken.

Taak van de bezwaarschriftencommissie 

De bezwaarschriftencommissie heeft de taak adviezen uit te brengen over bezwaarschriften die worden ingediend tegen diverse besluiten van bestuursorganen van de gemeente Dalfsen. In het proces van advies is de taak van de commissie: 

  • Het horen van de bezwaarmaker(s) en vertegenwoordigers van het college en andere belanghebbenden;
  • Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten;
  • Het verhelderen van standpunten en argumenten;
  • Het toetsen van bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid;
  • In gezamenlijkheid komen tot een onafhankelijke oordeelsvorming;
  • Het bestuur onafhankelijk, beargumenteerd en transparant adviseren over de bezwaarschriften met aandacht voor kwaliteitsverbetering.

De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van personeels- en belastingaangelegenheden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De presentievergoeding per vergadering bedraagt € 160,- voor leden. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer geboden. 

Wat verwachten we van jou? 

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van het functioneren van het openbaar bestuur. Je beschikt over actuele kennis van het bestuursrecht in het algemeen en/of van specifieke gemeentelijke beleidsterreinen in het bijzonder (omgevingsrecht, Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet, Wob) en hebt inzicht in gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Je bent sociaal betrokken, werkt oplossings- en resultaatgericht en je kunt goed luisteren en met mensen uit alle lagen van de samenleving communiceren. Als voorzitter sta je stevig in je schoenen en ben je in staat een hoorzitting in goede banen te leiden. Gelet op integriteit, gaat onze keuze niet uit naar kandidaten die werkzaam zijn voor de gemeente Dalfsen of op andere wijze bij bestuursorganen van de gemeente Dalfsen betrokken zijn.

Reageren?

Zie jij jezelf wel plaatsnemen in de bezwaarschriftencommissie? Reageer dan vóór 22 september 2021 via de knop solliciteren. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 5 oktober 2021. Heb je vooraf een vraag? Bel dan met Wilco de Vries (secretaris bezwaarschriftencommissie of Clementine Blokzijl) via (0529) 48 82 56 of (0529)488214.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie, en/of het gebruik maken ervan voor eigen doeleinden, wordt niet op prijs gesteld.

 

Startdatum:
06-09-2021
Sluitingsdatum:
22-09-2021
Contactpersonen:
Linda IJsseldijk
tel.: +31 529488388
Terug naar boven